Stailaukset, päälinjaukset ja konsultointi

Luonnoksia ja ideointia paikan päällä, tutustuen kohteeseen ja tilojen käyttäjiin. Tämän jälkeen haluttaessa kirjalliset piirustukset ja /tai ohjeet toteutuksesta materiaalivaihtoehtoineen. Pienet muutokset haluttaessa heti.

Huonekohtaiset ratkaisut 

Muutosta kaipaavaan tilaan tutustuttaessa asiakkaan haastattelu ja kustannusarvio suunnittelusta sekä suunnittelusopimus. Suunnittelusopimukseen kirjataan sisältö, aikataulu ja laskutustapa. Sisustussuunnitelmaan voidaan liittää pohjakuvat, perspektiivikuvat, tuotekuvat, materiaalinäytteet ja tuotteiden hankintapaikat sekä väri- ja valaistussuunnitelma. Haluttaessa etsitään asiakkaalle sopivimmat tavarantoimittajat ja pyydetään tarjoukset asiakkaan hyväksymistä tuotteista aina toimitukseen asti. 

Koko tilan suunnittelu

Kokonaisvaltainen suunnittelu tilan käyttäjien tai yrityksen imagon mukaan. Tutustumiskäynti haastatteluineen, kustannusarvio ja suunnittelusopimus. Sisustussuunnittelu toimitetaan monipuolisena kirjallisena raporttina tai toteutuksena viimeistä silausta myöten.

 
 
-Tapani toimia-

Sisustus ja Kuvataide PiaLii
Helsinki-Valkeala
tait.pialii@gmail.com